Avís Legal

Marítimes Met Serveis Nàutics
Jaume Pagès Coloreu
NIF 40.526.043-C
C/ Solàrium, 8
17200 Palafrugell (Girona)

 

Aquest lloc web i tots els seus continguts són propietat de Marítimes Met. Queda així prohibida la reproducció de qualsevol contingut d’aquesta web sense el consentiment del seu propietari. En cas de manipulació o extracció d’arxius del web, ja siguin fotografies o textes, comportarà que el seu propietari emprengui les accions legals que corresponguin.

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts sense el consentiment exprés del seu propietari i el seu autor.

Marítimes Met donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

POLÍTICA CANCEL·LACIÓ DEL SERVEI

 

La nostra política de cancel·lació s’estableix dins dels següents paràmetres:

Es retornarà el 90% de l’import total, si s’anul.la 7 ó més dies abans del servei.

Es retornarà el 50% de l’import total, si s’anul.la entre 4 i 6 dies abans del servei.

Es retornarà el 25% de l’import total, si s’anul.la 3 dies abans del servei.

No es tindrà dret a cap devolució dintre les 48 hores abans del servei.

Si el client no es presenta a l’hora prevista per la sortida, no tindrà dret a cap devolució de la quantitat abonada.